Thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản với các dòng bơm thải, bơm hút bùn, bơm ao cá, hồ koi,...