Tra cứu đơn hàng : 0969.388.804    |    Email: [email protected] | [email protected]

HOTLINE : 0983.205.632 | 0986.793.886 | 0988.089.701 | 0912.643.684

Giỏ hàng

  • Bơm hồ cá Koi

     

Bơm hồ cá Koi, bơm hồ xi măng, bơm bể tiểu cảnh, bơm lên non bộ, bơm thác nước

THEO NHÀ SẢN XUẤT / PHÂN PHỐI

Máy bơm Atman AT-105
LIKE
Máy bơm Atman AT-106
HOT
Máy bơm Atman AT-107
LIKE
Bơm Atman MP 5500
Bơm Atman MP 5500 1.100.000 VNĐ 1.200.000 VNĐ
HOT
-8%
Bơm Atman MP 6500
Bơm Atman MP 6500 1.200.000 VNĐ 1.300.000 VNĐ
HOT
-8%
Bơm Atman MP 7500
Bơm Atman MP 7500 1.300.000 VNĐ 1.400.000 VNĐ
HOT
-7%
Bơm Atman MP 8500
Bơm Atman MP 8500 1.400.000 VNĐ 1.500.000 VNĐ
HOT
-7%
Bơm Atman MP 9500
Bơm Atman MP 9500 1.500.000 VNĐ 1.600.000 VNĐ
HOT
-6%
Bơm Atman MP 12000
Bơm Atman MP 12000 1.600.000 VNĐ 1.700.000 VNĐ
HOT
-6%
Bơm Atman MP 15000
Bơm Atman MP 15000 1.750.000 VNĐ 1.800.000 VNĐ
HOT
-3%
Bơm Atman MP 18000
Bơm Atman MP 18000 1.900.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ
HOT
-5%
Bơm Atman MP 20000
Bơm Atman MP 20000 2.100.000 VNĐ 2.200.000 VNĐ
HOT
-5%
Máy bơm LifeTech AP 5800
HOT
Bơm hồ Koi Tsurumi 34m3/h 750w
Bơm hồ Koi Tsurumi 34m3/h 750w 5.600.000 VNĐ 6.000.000 VNĐ
LIKE
-7%
Bơm hồ Koi Tsurumi 17.4m3/h 400w
Bơm hồ Koi Tsurumi 17.4m3/h 400w 5.000.000 VNĐ 5.500.000 VNĐ
-9%
Bơm hồ Koi Tsurumi 15m3/h 150w
Bơm hồ Koi Tsurumi 15m3/h 150w 3.950.000 VNĐ 4.500.000 VNĐ
LIKE
-12%
Bơm hồ Koi Tsurumi 10.2m3/h 100w
Bơm hồ Koi Tsurumi 10.2m3/h 100w 3.600.000 VNĐ 4.000.000 VNĐ
-10%
Bơm hồ Koi Tsurumi 7.8m3/h 50w
Bơm hồ Koi Tsurumi 7.8m3/h 50w 3.400.000 VNĐ 3.500.000 VNĐ
-3%
Bơm tạt Jebao LP16000 (16m3/h)
Bơm tạt Jebao LP16000 (16m3/h) 1.400.000 VNĐ 1.600.000 VNĐ
LIKE
-13%
Bơm tạt Jebao LP22000 (22m3/h)
Bơm tạt Jebao LP22000 (22m3/h) 1.500.000 VNĐ 1.800.000 VNĐ
LIKE
-17%
Bơm tạt Jebao LP26000(26m3/h,225W)
Bơm tạt Jebao LP26000(26m3/h,225W) 1.800.000 VNĐ 2.400.000 VNĐ
LIKE
-25%
Bơm tạt Jebao LP35000 (35m3/h)
Bơm tạt Jebao LP35000 (35m3/h) 2.300.000 VNĐ 2.800.000 VNĐ
LIKE
-18%
Bơm tạt Jebao LP45000 (45m3/h)
Bơm tạt Jebao LP45000 (45m3/h) 2.500.000 VNĐ 3.100.000 VNĐ
LIKE
-19%
Bơm tạt Jebao LP55000 (55m3/h)
Bơm tạt Jebao LP55000 (55m3/h) 2.700.000 VNĐ 3.400.000 VNĐ
LIKE
-21%
Bơm tạt Atman HAS20 (20m3/h,125W)
Bơm tạt Atman HAS20 (20m3/h,125W) 1.900.000 VNĐ 2.300.000 VNĐ
LIKE
-17%
To Top