Tra cứu đơn hàng : 0969.388.804    |    Email: sale@thietbibeca.com | thietbibecacanh@gmail.com

HOTLINE : 0983.205.632 | 0986.793.886 | 0988.089.701 | 0912.643.684

Giỏ hàng

  • Vật liệu lọc

     

THEO NHÀ SẢN XUẤT / PHÂN PHỐI

THEO KHOẢNG GIÁ

Chổi lọc 100cm
Chổi lọc 100cm 35.000 VNĐ 45.000 VNĐ
-22%
Bùi nhùi Jmat
Bùi nhùi Jmat 800.000 VNĐ
SAN HÔ VỤN
SAN HÔ VỤN 25.000 VNĐ
HOT
Sứ lỗ lọc nước
HOT
XỐP LỌC 2 LỚP
HOT
Chổi lọc 80cm
Chổi lọc 80cm 30.000 VNĐ 38.000 VNĐ
LIKE
-21%
Than hoạt tính
LIKE
Nham thạch
Nham thạch 20.000 VNĐ
LIKE
Chổi lọc 60 cm
Chổi lọc 60 cm 25.000 VNĐ 30.000 VNĐ
-17%
Chổi lọc 120cm
Chổi lọc 120cm 40.000 VNĐ 50.000 VNĐ
-20%
Xốp đen 60cm x 45cm
HOT
To Top