JBL hình thành vào năm 1960 với một cửa hàng vật nuôi nhỏ cho đến nay công ty đã nhanh chóng phát triển để trở thành một trong những nhà cung cấp lớn nhất các sản phẩm cho hồ cá, hồ thủy sinh, nước mặn ở Đức. Hiện nay JBL cung cấp cho hơn 60 quốc gia trên toàn thế giới với một loạt hơn 900 sản phẩm và hơn 300 phụ tùng thay thế. Khoảng 50% doanh số là xuất khẩu, 20% trong số này ở Pháp. JBL có một phòng thí nghiệm riêng biệt rộng 2,5-ha đã thực hiện nhiều thử nghiệm tại nhiều hồ với điều kiện thực tế. Trong trường hợp các thiết bị đo lường riêng của JBL là chưa đủ, họ làm việc cùng với các cơ sở khoa học hàng đầu ở châu Âu để có được kết quả hoàn toàn chính xác. Với một đội ngũ lên đếm 160 nhân viên, JBL sản xuất các sản phẩm đa dạng cho cá cảnh, ao, rùa và các loài bò sát. Trọng tâm ở đây nằm về sản xuất thức ăn cho cá, chất xử lý nước, phân bón, kiểm tra nguồn nước, và các chất chăm sóc ao, bộ lọc bể, vật liệu lọc, hệ thống CO₂… Các loại thuốc được sản xuất theo quy định tiêu chuẩn nghiêm ngặt. Sản xuất phù hợp với GMP là một điều kiện tối quan trọng của việc cấp phép đặc biệt cho JBL.