An Lộc Phát hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và trở thành thương hiệu hàng đầu về cung cấp các sản phẩm phục vụ trong nuôi trồng thủy sản nói chung và nghề nuôi cá cảnh nói riêng tại thị trường Việt Nam