ISTA là một thương hiệu Đài Loan chuyên về các sản phẩm thủy sinh. Được cam kết và tập trung vào hiệu quả sản phẩm và chất lượng. Nhằm vào các phân đoạn của hồ thủy sinh, các sản phẩm của họ có hiệu suất cao và sẽ cho phép bất kỳ người chơi cá cảnh để đạt được kết quả tuyệt vời với cây tươi tốt. "Chúng tôi rất lạc quan và lo lắng trong việc mở rộng thương hiệu này vào thị trường không chỉ hiệu quả của các sản phẩm của họ là rất ấn tượng,. Nhưng toàn bộ sự xuất hiện của các sản phẩm của họ sẽ truyền cảm hứng cho bạn để tạo ra một bể thủy sinh tự nhiên".